Kim jesteśmy

Jesteśmy nowoczesnym, dynamicznym kościołem, którego centrum stanowi Jezus Chrystus. Tworzymy społeczność ludzi chcących poznawać Boga, doświadczać Jego działania i dzielić się Bożą miłością. Jesteśmy częścią Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce www.kz.pl

Jesteśmykościołem otwartym, świadomym swojej misji. Każdy jest u nas bardzo mile widziany, niezależnie od wieku czy statusu społecznego. Przyjdź taki, jaki jesteś. Bóg cię kocha i lubi. On akceptuje cię takiego, jakim jesteś. Jego plany na przyszłość dla ciebie są lepsze, niż jesteś to sobie w stanie wyobrazić w tej chwili.

Jesteśmy pozytywnie ustosunkowani do innych kościołów. Wierzymy, że Jezus Chrystus jest głową Kościoła, który stanowi Jego ciało. W naszym przekonaniu jedność między kościołami ma bardzo duże znaczenie i jako wspólnota The Rock chcemy tę jedność wspierać.

Dlaczego taka nazwa?

Zbawienie. W Biblii, w wielu miejscach, Jezus określany jest jako „skała” zbawienia („rock” – ang. skała). Wierzymy, że Jezus jest Synem Boga i naszym Zbawicielem, oraz że umarł na krzyżu dla nas, zmartwychwstał i pewnego dnia powróci jako Król.

Bezpieczeństwo. Skała to miejsce, na którym można się oprzeć, symbol bezpieczeństwa i zbawienia. Jeśli wprowadzamy w życie to, o czym mówił Jezus, to staje się On solidnym fundamentem, na którym bezpiecznie możemy budować nasze życie. Chcemy zachęcić siebie do życia w posłuszeństwie Bogu, bo wierzymy, że w taki sposób budujemy stabilny fundament, który jest na tyle mocny, że przetrwa wszelkie przeciwności, jakie człowiek napotyka na swojej drodze.

Zachęcenie. W jednej z historii w Biblii Bóg dał podróżującemu przez pustynię ludowi wodę ze skały. Czasami nasze życie można porównać do podróży przez pustynię. Wierzymy, że Bóg chętnie orzeźwia nas, pragnie wypełnić życie człowieka i uczynić je szczęśliwym. Mamy nadzieję, że wspólnota The Rock będzie miejscem, gdzie Bóg będzie mógł zachęcać i Ciebie.
Niezła nazwa. Poza tym podoba się nam jak brzmi i wygląda nazwa The Rock 🙂

Joanna i Radosław Grygoruk

Nasze cele

Poznawać miłość Boga
Spotykamy się razem, by muzyką i sztuką uwielbiać Boga. Wszystkie nauczania przygotowywane są na podstawie Biblii, ponieważ wierzymy, że jest ona żywym Bożym słowem i można w niej znaleźć odpowiedzi na potrzeby współczesnego człowieka.

Miłość bliźniego
Chcemy uczyć się akceptować siebie nawzajem, przebaczać i okazywać sobie miłość, tak jak zrobił to dla nas Jezus. Na spotkaniach staramy się stworzyć atmosferę, w której każdy może czuć się dobrze i nieskrępowanie. Chcemy pomagać sobie nawzajem, by móc służyć ludziom w naszym otoczeniu.

Pokazywać światu Bożą miłość
Kiedy wzrastamy w miłości do Boga i drugiego człowieka, naturalnie wzrasta w nas pragnienie pokazywania miłości Jezusa naszemu pokoleniu. W dużej mierze jest to kwestia naszego stylu życia. Poprzez nasze postawy w miejscu pracy albo w szkole, poprzez sztukę i praktyczną pomoc pragniemy pokazywać innym miłość Jezusa.

W co wierzymy

Deklaracja wiary, która znajduje się poniżej, jest oparta na Biblii i wyznawana przez kościoły ewangelikalne od wieków. Oto biblijne zasady i prawdy, które są sednem naszej wiary

Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia
Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego
Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.
Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.
Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.
Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.
Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.