Zielonoświątkowcy – z jakiej planety przybyli.
Poprzedni
kazanie