Gdzie spędzisz wieczność
Poprzedni
List do Galacjan 1
Następny
Historia Samuela