Boże drogowskazy: Boży ludzie

Po nauczaniu, możemy również wysłuchać świadectw osób biorących chrzest.