„The Rock” ? co kryje się pod tą nazwą?

„The Rock” ? co kryje się pod tą nazwą?

Zbawienie. W Biblii, w wielu miejscach, Jezus określany jest jako „skała” zbawienia („rock” – ang. skała). Wierzymy, że Jezus jest Synem Boga i naszym Zbawicielem, oraz że umarł na krzyżu dla nas, zmartwychwstał i pewnego dnia powróci jako Król.

Bezpieczeństwo. Skała to miejsce, na którym można się oprzeć, symbol bezpieczeństwa i zbawienia. Jeśli wprowadzamy w życie to, o czym mówił Jezus, to staje się On solidnym fundamentem, na którym bezpiecznie możemy budować nasze życie. Chcemy zachęcić siebie do życia w posłuszeństwie Bogu, bo wierzymy, że w taki sposób budujemy stabilny fundament, który jest na tyle mocny, że przetrwa wszelkie przeciwności, jakie człowiek napotyka na swojej drodze.

Zachęcenie. W jednej z historii w Biblii Bóg dał podróżującemu przez pustynię ludowi wodę ze skały. Czasami nasze życie można porównać do podróży przez pustynię. Wierzymy, że Bóg chętnie orzeźwia nas, pragnie wypełnić życie człowieka i uczynić je szczęśliwym. Mamy nadzieję, że wspólnota The Rock będzie miejscem, gdzie Bóg będzie mógł zachęcać i Ciebie.
Niezła nazwa. Poza tym podoba się nam jak brzmi i wygląda nazwa The Rock 🙂