Zmartwychwstanie
Poprzedni
List do Galacjan 6
Następny
Chrzest