Jakie są nasze cele?

Jakie są nasze cele?

Naszym celem jest wyjście naprzeciw duchowym potrzebom człowieka, wzrastanie w wierze i wolności, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów, jakie stawia przed nami współczesny, dynamicznie rozwijający się świat.

Poznawać miłość Boga
Spotykamy się razem, by muzyką i sztuką uwielbiać Boga. Wszystkie nauczania przygotowywane są na podstawie Biblii, ponieważ wierzymy, że jest ona żywym Bożym słowem i można w niej znaleźć odpowiedzi na potrzeby współczesnego człowieka.

Miłość bliźniego
Chcemy uczyć się akceptować siebie nawzajem, przebaczać i okazywać sobie miłość, tak jak zrobił to dla nas Jezus. Na spotkaniach staramy się stworzyć atmosferę, w której każdy może czuć się dobrze i nieskrępowanie. Chcemy pomagać sobie nawzajem, by móc służyć ludziom w naszym otoczeniu.

Pokazywać światu Bożą miłość
Kiedy wzrastamy w miłości do Boga i drugiego człowieka, naturalnie wzrasta w nas pragnienie pokazywania miłości Jezusa naszemu pokoleniu. W dużej mierze jest to kwestia naszego stylu życia. Poprzez nasze postawy w miejscu pracy albo w szkole, poprzez sztukę i praktyczną pomoc pragniemy pokazywać innym miłość Jezusa.