RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z prowadzoną działalnością, Kościół Zielonoświątkowy The Rock we Wrocławiu zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Kościół jako Administrator Danych Osobowych zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Zachęcamy do zapoznania się z wdrożonymi procedurami opisanymi w poniższych dokumentach: